“ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ” รวมทั้ง “ทุนพระเมตตา”

วันที่ 15 กันยายน 2565 นับเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ“ทุนหนูรักเซนต์ฟรังฯ” (ทุนการศึกษา 100%) รวมทั้ง “ทุนพระเมตตา” 80% และ 70% ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิการมารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม และคุณนิรมาณ หัสถาดล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นพิเศษที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบทุนในครั้งนี้

Scroll to Top