ทัศนศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

             วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน วัดนักบุญยอแซฟ และวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การเดินทางครั้งนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของทั้ง 3 ที่ รวมทั้งศิลปสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สวยงามไม่แพ้สถานที่ใดๆ พระราชวังบางปะอิน ที่มีอาคารหลากหลายสไตล์ทั้งไทย เอเชีย และยุโรป สวยงามมาก วัดนักบุญยอแซฟ ที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม และเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทย ปิดท้ายด้วยวิหารพระมงคลบพิตร ที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย ที่สะท้อนภูมิปัญญาและความชำนาญของช่างฝีมือไทยในหล่อโลหะสำริดในสมัยอยุธยา หลังจากเข้าไปเยี่ยมชมวิหารแล้ว ก็ได้มาแวะด้านหน้าวัด ซื้อของที่ระลึก ของพื้นเมือง โรตีสายไหม ขนมอื่นๆ งานนี้เด็กๆ ได้กระจายรายได้สู่ชุมชนกันอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ
Scroll to Top