งานอภิบาลและแพร่ธรรม – วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติพระนางมารีย์พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 งานอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรติพระนางมารีย์พรหมจารี โอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ การฉลองวันนี้เป็นการฉลองชัยชนะอันรุ่งโรจน์ของพระนาง และการรับตำแหน่งพระราชินีสวรรค์ โดยคุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เป็นประธาน ร่วมด้วยคุณพ่อเชษฐดนัย ไชยเผือก คณะเซอร์ คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อขอพระพรจากพระแม่มารีย์ ประทานพระพรแก่พวกเราทุกคนหลังวจนพิธีกรรมฯ ทางโรงเรียนได้มอบเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการทำบุญเข้าพรรษาให้คุณพ่ออนุสรณ์ นิลเขต เพื่อนำไปใช้ช่วยหลือในศูนย์อภิบาลคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

Scroll to Top