กิจกรรมวิทย์น่ารู้…กับหนูวัยคิดส์ ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2563