กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

วันที่ 5 กันยายน 2565 สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องรับรอง โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และพนักงาน ให้ความสนใจมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวนมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณสำหรับจิตอันเป็นกุศลของทุกๆ คนในครั้งนี้นะคะ

Scroll to Top