กิจกรรมปฐมนิเทศคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเคอนเวนต์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

Scroll to Top