การตรวจสุขาภิบาลอาหาร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565

         วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต ได้เข้ามาตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งเป็นการจัดการโรงอาหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารสะอาด ถูกอนามัย ไม่มีสารปนเปื้อน
Scroll to Top