Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

เมนูเพิ่มเติม

lrn

o
e

เอกสารโรงเรียน

dev

self

 

combut

 

port

 

 

2012-09-18_162025

 

 

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปี9

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปี 9

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

กิจกรรมประจำสัปดาห์

ไม่มีกิจกรรม

สำรวจความคิดเห็น

วิชาที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
 

จำนวนผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 504029
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1670
mod_vvisit_counterYesterday10552
mod_vvisit_counterThis week1670
mod_vvisit_counterLast week58261
mod_vvisit_counterThis month220070
mod_vvisit_counterLast month505626
mod_vvisit_counterAll days7225225

We have: 60 guests, 16 bots online
Your IP: : 54.198.36.179
 , 
Today: เม.ย. 19, 2014

adobe-reader

flash
firefox

ดาวน์โหลดสื่อ ป.2

- วันสุนทรภู่
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
- ฉลองนักบุญเปาโล
- ต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.ยลรดา ยงพิศาลภพ
- วันสถาปนาลูกเสือไทย
- ค่ายจริยธรรมประถมศึกษาปีที่ 1-2
- ค่ายจริยธรรมประถมศึกษาปีที่ 3-4
- ค่ายจริยธรรมประถมศึกษาปีที่ 5-6
- ค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ค่ายจริยธรรมมัธยมศึกษาปีที่ 5
- รู้เท่าทันสื่อ
- วันชาติฝรั่งเศส
- วันเข้าพรรษา
- วันภาษาไทย
- ฉลองแม่พระขึ้นสวรรค์
- การมอบทุนเรียนดีจากสมาคมผู้ปกครอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น
- ตรวจสุขภาพประจำปี 2556
- วันแม่
- วันอาเซียน
- กิจกรรมสัญจรประถม 1-2
กิจกรรมสัญจรประถม 3-4
กิจกรรมสัญจรประถม 5-6
กิจกรรมสัญจรมัธยม 2
กิจกรรมสัญจรมัธยม 4
กิจกรรมสัญจรมัธยม 5

พรรณนางานฝ่ายบุคลากร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร            

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

2.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

3.ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี และรายงานประจำปี

4.ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจัดทำรายงานประเมินตนเอง

5.จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา

6.ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย เพื่อเสนออธิการิณี/ผู้อำนวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7.กำกับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการดำเนินงานในฝ่าย

8.รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย

9.จัดประชุมฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10.รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน มาดำเนินการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

11.จัดทำแผนงานพัฒนาบุคลากรประจำปี

12.ดำเนินการ ประสานงาน ด้านการจัดอบรม / สัมมนา บุคลากรตามที่ระบุไว้ในแผนงานพัฒนาบุคลากร รวมทั้งจัดทำคำสั่งส่งครู-บุคลากรไปเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงานกับหน่วยงานภายนอก เสนออธิการิณี/ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

13.ร่วมกับหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในตำแหน่งมาร่วมงานกับทางโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

14.ดูแลครู-บุคลากรให้ประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

15.ปฐมนิเทศครูใหม่ และติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีการประเมินผลงาน

16.ทบทวนการประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพเชิงพฤติกรรมในฝ่ายบุคลากร

17.ดูแลควบคุมติดตามภาระงานในความรับผิดชอบของฝ่ายบุคลากร

18.ติดต่อ ติดตาม และแจ้งข่าวสารการประกันสังคมให้กับพนักงานในโรงเรียน

ตำแหน่ง : หัวหน้างานสรรหาบุคลากร

น้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายบุคลากร เพื่อดำเนินงานในฝ่ายและงานที่เกี่ยวข้อง
 2. พิจารณาและจัดอัตรากำลังตามสายงาน และตามสาขาวิชา โดยประสานงานกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน
 3. ประสานงานกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ ประกาศรับสมัครบุคลากรตามสาขาวิชาที่ต้องการ และดำเนินการคัดสรรอย่างเป็นระบบ
 4. เก็บข้อมูลคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติ ที่ฝ่ายบุคลากรกำหนด
 5. รายงานผลการสอบคัดเลือกบุคลากร นำเสนอผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรทบทวน เพื่อเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาอนุมัติ
 6. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ โดยประสานงาน กับครูพี่ลี้ยง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน
 7. ประสานงานกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดครูพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ

   และช่วยเหลือบุคลากรใหม่

 1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
 2. จัดทำ แจกจ่าย บทพรรณนางาน (Job Description) ให้หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 3. รับผิดชอบการประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพเชิงพฤติกรรมในงานสรรหาบุคลากร

ตำแหน่ง : บุคลากรในงานสรรหาบุคลากร  

น้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เก็บข้อมูลคัดเลือกบุคลากร ตามคุณสมบัติที่ฝ่ายบุคลากรกำหนด
 2. ช่วยหัวหน้างานสรรหาบุคลากรจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
 3. ช่วยหัวหน้างานสรรหาบุคลากรจัดทำ แจกจ่าย และจัดเก็บใบแสดงลักษณะงาน (Job Description)
 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้างานสรรหาบุคลากร

 

ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร            

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายบุคลากรเพื่อดำเนินงานในฝ่ายและงานที่เกี่ยวข้อง

2. สำรวจความต้องการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และฝ่ายต่าง ๆ

3. จัดหัวข้อการพัฒนาครู-บุคลากร เสนออธิการิณี/ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ

4. ดำเนินการจัดอบรมครู-บุคลากร ตามหัวข้อที่ได้รับ

5. ส่งครู-บุคลากรเข้าประชุม/อบรม/สัมมนากับภาครัฐและเอกชน

6. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม / สัมมนา /ประชุมเชิงปฏิบัติการ /ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ

7. จัดเก็บเอกสาร และประเมินผล การฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในโรงเรียน

8. รับผิดชอบการประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพเชิงพฤติกรรมในงานพัฒนาบุคลากร


ตำแหน่ง : บุคลากรในงานพัฒนาบุคลากร   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ สาย ลา ขาด และจัดทำสถิติ

2.จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการฝึกอบรม ดูงาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ

3.จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม / การประชุมภายในแจกให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม

4.ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนในการจัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม/ประชุม

5.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร


ตำแหน่ง : หัวหน้างานบำรุงรักษาบุคลากร            

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.เข้าร่วมประชุมฝ่ายบุคลากรเพื่อดำเนินงานในฝ่ายและงานที่เกี่ยวข้อง

2.ทำหน้าที่ในการแจกและรวบรวมเอกสารการประเมินการทำงานของครู-บุคลากรของทุกฝ่าย

3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจของครู-บุคลากร

4.ติดต่อกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคลากร

5.จัดทำรายงานการประชุมฝ่ายบุคลากร และงานในฝ่าย ฯลฯ

 

ตำแหน่ง : บุคลากรในงานบำรุงรักษาบุคลากร            

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานบำรุงรักษาบุคลากร